ภาพรวมการผลิตยา

เล่มนี้น่าสนใจมากทีเดียวครับ เรื่องของการผลิตยา ในมุมมองทางเภสัชกรรมครับ สอนตั้งแต่เรื่องของกระบวนการผลิตในโรงงาน ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง การพัฒนายารูปแบบต่างๆ เช่น ยาเม็ด ยาน้ำ ยาผง การบรรจุภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพ ก่อนออกสู่ผู้บริโภคครับ เป็นศาสตร์อีกสาขาที่น่าศึกษามากครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : ผศ.ดร.ภญ.รัตติรส คนการณ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหา
ISBN : 9786163985651
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2564
จำนวนหน้า : 326
ประเภทปก : ปกอ่อน

343 บาท

สินค้าหมดแล้ว