พื้นฐานระบาดวิทยา

เล่มนี้เป็นตำราที่น่าสนใจอีกเล่มครับ วิชาระบาดวิทยาเป็นศาสตร์ที่มีบทบาทมากในการทำงานของแพทย์ เล่มนี้จะมาสอนภาพกว้างเกี่ยวกับวิชาระบาดวิทยา โดยมีเนื้อหา จำนวนทั้งหมด 14 บทครับ ยกตัวอย่าง เช่น เนื้อหาทางสถิติที่เกี่ยวกับระบาดวิทยา การสอบสวนโรค การป้องกันโรค การเฝ้าระวังทางสาธารณสุข ซึ่งเนื้อหาจะ apply ใช้กับงานบริหารสาธารณสุขได้ด้วยครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง :
ISBN : 9786169157410
พิมพ์ครั้งที่ : 3
ปีที่พิมพ์ : 2562
จำนวนหน้า : 318
ประเภทปก : ปกอ่อน

350 บาท

มีสินค้าอยู่ 1