พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ

เรื่องจริยธรรมวิชาชีพเป็นประเด็นที่มีความสำคัญในทางการแพทย์ครับ หนังสือเล่มนี้ จะมาสอนเกี่ยวกับหลักจริยธรรมสากล ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลครับ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้ป่วยแต่ละสาขาครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ISBN : 9786163985330
พิมพ์ครั้งที่ : 3
ปีที่พิมพ์ : 2564
จำนวนหน้า : 186
ประเภทปก : ปกอ่อน

200 บาท

สินค้าหมดแล้ว