พยาธิวิทยากายวิภาค (Anatomic pathology)

วิชาพยาธิวิทยาเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนชั้น clinic ครับ หนังสือเล่มนี้แนะนำเลยครับ มีเนื้อหาทั้งหมด 12 บท โดยไล่เนื้อหาตาม organ system ต่างๆ เช่น พยาธิวิทยาของระบบทางเดินหายใจ พยาธิวิทยาของระบบทางเดินอาหาร พยาธิวิทยาของระบบสืบพันธ์ พยาธิวิทยาของกล้ามเนื้อ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : คณาจารย์จากภาควิชาพยาธิวิทยา รามาธิบดี
ISBN : 9786164431188
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2561
จำนวนหน้า : 368
ประเภทปก : ปกอ่อน

750 บาท

สินค้าหมดแล้ว