ผู้สูงอายุ: โภชนาการและการพยาบาล

ปัจจุบันสังคมเรากำลังมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นมากครับ ปัญหาสุขภาพสำคัญประเด็นหนึ่ง คือ ปัญหาด้านโภชนาการ เนื่องจากผู้สูงอายุมักโรคประจำตัว อีกทั้งระบบการทานและการย่อยและเผาพลาญอาหารของผู้สูงอายุจะไม่เหมือนกับในคนหนุ่มสาวด้วย จึงมีความสำคัญที่จะต้องมีการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนีเป็นพิเศษครับ โดยหนังสือเล่มนี้ก็จะมาสอนแง่มุมในของการพยาบาลครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : ผศ.ดร.จินตนา สุวิทวัส คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ISBN : 9786165901192
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2565
จำนวนหน้า : 121
ประเภทปก : ปกอ่อน

250 บาท

มีสินค้าอยู่ 2