ปัญญาประดิษฐ์ในจักษุวิทยาและการแพทย์อื่นๆ

ตำราเล่มนี่มานำเสนอเรื่องของปัญญาประดิษฐ์กับประเด็นทางจักษุวิทยาครับ เริ่มตั้งแต่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์, ปัญญาประดิษฐ์กับการแพทย์, ปัญญาประดิษฐ์เกี่ยวกับโรคจอตา, ปัญญาประดิษฐ์ในโรคต้อหิน, ปัญญาประดิษฐ์เกี่ยวกับโรคตาในเด็ก

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : ศ.คลินิก.นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข ภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
ISBN : 9789744229472
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2564
จำนวนหน้า : 240
ประเภทปก : ปกอ่อน

590 บาท

มีสินค้าอยู่ 82