ประสาทศัลยศาสตร์ปริทัศน์ (Neurosurgical review)

หนังสือประสาทศัลยศาสตร์หาอ่านได้ยากมากครับ เล่มนี้เป็นอีก item ที่น่าสนใจมากครับ เนื้อหาประกอบด้วยหัวข้อที่น่าสนใจทาง ประสาทศัลยศาสตร์ในแง่ ยกตัวอย่างเช่น pituitary apoplexy, brain abscess, approach to coma ครับ เนื้อหารวม 10 หัวข้อ ความหนา 200 หน้า ทุกหัวข้อเขียนโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากราชวิทยาลัยครับ recommendation ++++

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง :
ISBN : 9786169245100
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2558
จำนวนหน้า : 200
ประเภทปก : ปกอ่อน

500 บาท