บูรณาการการดูแลเพื่อสุขภาพทารกปริกำเนิดที่ดีขึ้น

เล่มนี้เป็นตำราทางสูติศาสตร์ที่เนื้อหาจะเน้นการดูแลมารดาที่มีความผิดปกติในช่วงคลอด ตัวอย่างเนื้อหา เช่น การดูแล high risk pregnancy ภาวะคลอดติดไหล่ การคลอดท่าก้น การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การักษาและป้องกัน postpartum hemorrhage sexual transmitted disease จากมารดาสู่ infant ความหนา 228หน้า เนื้อหารวมทั้งหมด 25 บท ครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง :
ISBN : 9786169218753
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2562
จำนวนหน้า : 228
ประเภทปก : ปกอ่อน

400 บาท

มีสินค้าอยู่ 11