นวัตกรรมและการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุ

ตำราเล่มนี้เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุครับ โดยเน้นในเรื่องของอาหารสุขภาพ รวมถึงให้ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์อาหารและเรื่องการตลาดด้วยครับ เนื้อหารวม 5 หัวข้อ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : ผศ.ดร.พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า, อ.พรรณิดา แก้วปทุมทิพย์
ISBN : 9786165904148
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2565
จำนวนหน้า : 128
ประเภทปก : ปกอ่อน

365 บาท

มีสินค้าอยู่ 8