ตำราเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ สำหรับนิสิตแพทย์

Evidence-Based Medicine เป็นศาสตร์ที่บุคลากรทางการแพทย์จะต้องมีความรู้เป็นอย่างดีครับ เพราะว่า ความก้าวหน้าทางการแพทย์ในอนาคตก็จะอิงกับงานวิจัยทางโดยใช้หลัก evidence-based approach ครับ เนื้อหาในเล่มนี้ก็จะประกอบด้วย หลักการพื้นฐานของ evidence based medicine ความรู็ทางระบาดวิทยาที่เกี่ยวข้อง การค้นหาหลักฐานทางวิชากร เป็นต้นครับ รวมเนื้อหาทั้งหมด 8บท

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : ผศ.นพ.กิตติพงษ์ คงสมบูรณ์ หน่วยระบาดวิทยา มศว
ISBN : 9786165778206
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2564
จำนวนหน้า : 288
ประเภทปก : ปกอ่อน

300 บาท

มีสินค้าอยู่ 2