ตำราวิจัยทางระบาดวิทยา สำหรับนิสิตแพทย์

เล่มนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับ basic epidemiological research สำหรับนักศึกษาแพทย์ครับ เนื้อหาเริ่มต้นจาก background ของงานวิจัย ต่อด้วยเรื่อง research methodology ประเภทต่างๆ, data analysis, ethical issue อธิบายแต่ละหัวข้ออย่างละเอียดครับ เนื้อหารวมทั้งหมด 9 บทครับ ความลึกเนื้อหากำลังพอดี ไม่ง่าย ไม่ยากเกินไป ความหนา 296 หน้า

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : ผศ.นพ.กิตติพงษ์ คงสมบูรณ์ หน่วยระบาดวิทยา มศว
ISBN : 9786165884044
พิมพ์ครั้งที่ : 3
ปีที่พิมพ์ : 2565
จำนวนหน้า : 296
ประเภทปก : ปกอ่อน

300 บาท

มีสินค้าอยู่ 2