ชีวเคมีของสมองเชิงบูรณาการ:เมแทบอลิซึมของสมองและการประสานประสาท

สมองเป็นอวัยวะที่มีการทำงานที่น่าพิศวงมากครับ หนึ่งในกระบวนการนั้น คือ การทำงานของสารสื่อประสาทที่มีมากมาย ในหนังสือเล่มนี้จะมาสอนเกี่ยวกับกระบวนการดังกล่าวในมุมมองทาง biochemistry ครับ เนื้อหาน่าสนใจและหาอ่านได้ยากครับ ท่านที่มีความสนใจทางด้านประสาทวิทยาไม่ควรพลาดครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ตรีทิพย์ รัตนวรชัย สาขาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ISBN : 9789740340409
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2564
จำนวนหน้า : 157
ประเภทปก : ปกอ่อน

230 บาท

สินค้าหมดแล้ว