คู่มือหัตถการในเด็ก

หนังสือเล่มนี้แนะนำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องดูแลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ครับ มีรายละเอียดการทำหัตถการที่จำเป็นในเวชปฏิบัติครับถ้วน ตัวอย่าง เช่น การ cannulate vessel, การให้ oxygen, การพ่นยา, การเจาะปอด และหัตถการอื่น รวมถึง 32 หัวข้อครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง :
ISBN : 9786165510028
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2552
จำนวนหน้า : 244
ประเภทปก : ปกอ่อน

150 บาท

สินค้าหมดแล้ว