คำศัพท์-คำย่อ ทางการแพทย์

เล่มนี้เป็นเหมาะสำหรับ beginner ที่เริ่มศึกษาในชั้น clinic ครับ รวบรวมคำศัพท์ และ technical term ที่เราใช้กันบ่อยในเวชปฏิบัติทั้งหมดครับ โดยแยกตามระบบต่างๆ มีครบทุกแผนกทั้ง อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ สูติศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์ และแผนกย่อยทั้งหมดครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ปราณี ทู้ไพเราะ
ISBN : 9789741382651
พิมพ์ครั้งที่ : 12
ปีที่พิมพ์ : 2564
จำนวนหน้า : 618
ประเภทปก : ปกอ่อน

350 บาท

มีสินค้าอยู่ 1