ความรู้พื้นฐานเพื่อการป้องกันและรักษาโรคสมองเสื่อม Alzheimer

โรคสมองเสื่อมหรือโรค Alzheimer เป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุครับ ซึ่งเป็นโรคเรื้อรังที่ทำให้เกิดความยากลำบากทั้งต่อผู้ป่วยและผู้ดูแล ปัจจุบันเรามีความรู้เกี่ยวกับโรคนี้ดีขึ้นครับ หนังสือเล่มนี้ก็จะมาสอนความรู้พื้นฐานของโรคนี้ การป้องกัน และการรักษาครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.วิภาวรรณ ตั้งนิพนธ์ สถาบันวิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
ISBN : 9789740340652
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2564
จำนวนหน้า : 117
ประเภทปก : ปกอ่อน

240 บาท

มีสินค้าอยู่ 9