คลื่นเสียงความถี่สูงในผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน

หนังสือเล่มนี้ดีมากครับ ปัจจุบัน ultrasound เสมือนเป็นดวงตาที่สามให้กับแพทย์เรา การมีความรู้และทักษะในการใช้อุปกรณ์นี้จะช่วยให้การดูแลรักษาผู้ป่วยดีขึ้นมากเลยครับ ในหนังสือเล่มนี้จะเน้นเรื่องของการใช้ ultrasound วินิจฉัยและรักษาภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ครับ ยกตัวอย่าง เช่น ผู้ป่วย trauma, ผู้ป่วย acute abdomen ผู้ป่วย acute cardiac emergency เป็นต้น เนื้อหารวม 14บทครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง :
ISBN : 9786164431249
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2561
จำนวนหน้า : 318
ประเภทปก : ปกอ่อน

650 บาท