การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในผู้ป่วยนอก

ปัจจุบ้นมีการใช้ยาต้านจุลชีพกันอย่างกว้างขวางมากครับ ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล ซึ่งในหลายกรณีเป็นการใช้ที่ไม่เหมาะสม หนังสือเล่มนี้ก็จะมาทบทวนหลักการที่ถูกต้องครับ โดยเน้นยากลุ่ม beta lactam, การติดเชื้อทางเดินหายใจ, การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ, อาการท้องร่วง, skin and soft tissue infection เป็นตำราที่น่าสนใจอีกเล่มครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : ผศ.ดร.ภก.วสันต์ กาติ๊บ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ISBN : 9786164970731
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2562
จำนวนหน้า : 188
ประเภทปก : ปกอ่อน

350 บาท

สินค้าหมดแล้ว