การแพทย์ปริวรรตในประสาทศัลยศาสตร์ (Translational Medicine in Neurosurgery)

เล่มนี้เป็นตำราที่น่าสนใจอีกเล่มครับ นำเสนอแนวคิดด้านงานวิจัยและการใช้สถิติเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ทางด้านประสาทศัลยศาสตร์ รวมไปถึงการวางฌปรแกรมและเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆด้วยครับ เนื้อหาทั้งหมด 10หัวข้อ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : ผศ.นพ.ธาราณ์ ตันธราธิป , ศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา
ISBN : 9786165904971
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2565
จำนวนหน้า : 418
ประเภทปก : ปกอ่อน

740 บาท

มีสินค้าอยู่ 36