ลดราคา!

การเจาะเยื้อถุงน้ำคร่ำ

การทำ amniocentesis เป็นหัตถการที่ช่วยในการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของทารกในครรภ์ได้ครับ ปัจจุบันการตรวจมีบทบาทมากขึ้น หนังสือเล่มนี้ก็จะมาสอนความเข้าใจพื้นฐานของหัตถการนี้ ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม การเตรียมความพร้อม ตลอดจนหลักการและเทคนิคทั้งหมดครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : รศ.พญ.ธารางรัตน์ หาญประเสริฐพงษ์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มศว
ISBN : 9786162961786
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2561
จำนวนหน้า : 264
ประเภทปก : ปกแข็ง

550 บาท

มีสินค้าอยู่ 4