การส่งเสริมกิจกรรมทางกายและการให้คำปรึกษากิจกรรมทางกายในเวชศาสตร์ครอบครัว

ในวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว การสอนให้ประชาชนมี physical activity ก็เป็นเรื่องสำคัญครับ เพราะเป็นการป้องกันดูแลสุขภาพไม่ให้เกิดโรค หนังสือเล่มนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของ physical activity และความสำคัญต่อร่างกาย ประเภทของกิจกรรม วิธีปฏิบัติ ประโยชน์ที่ได้รับ โดยเน้นในส่วนของการให้คำปรึกษาเป็นหลักครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : รศ.นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ ภาควิชาการแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ISBN : 9786165828123
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2564
จำนวนหน้า : 234
ประเภทปก : ปกอ่อน

420 บาท

มีสินค้าอยู่ 17