การวินิจฉัยโรคปริทันต์และการวางแผนการรักษาแบบใหม่

เล่มนี้เป็นตำราเกี่ยวกับทันตกรรมครับ เรื่องการรักษาโรคปริทันต์ หรือ periodontal disease ครับ ได้แก่ โรคของเหงือก และอวัยวะโดยรอบ เนื้อหาเขียนตั้งแต่ การวินิจฉัย การักษาโรคที่พบบ่อย และการพยากรณ์โรคและการวางแผนการรักษาโรคปริทันต์ครับ เนื้อหารวม 4 บท ตำราทันตแพทย์หาซื้ออ่านยากครับ เล่มนี้เป็นหนังสือที่แนะนำเลยครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : ผศ.ดร.ทพญ.ศิโรรัช วัชรานาถ ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน มหาวิทยาลัยนเรศวร
ISBN : 9786164262645
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2564
จำนวนหน้า : 172
ประเภทปก : ปกอ่อน

330 บาท

สินค้าหมดแล้ว