การวิจัยและพัฒนายาสมุนไพร

เรื่องยาสมุนไพรเป็นศาสตร์ที่น่าสนใจมากครับ และกำลังเป็นที่ศึกษาเพิ่มขึ้น ในอนาคตเชื่อว่าเราจะมีโอกาสได้ใช้สมุนไพรรักษาโรคมากขึ้นครับ หนังสือเล่มนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับ หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับยาสมุนไพรครับ อธิบายพัฒนาการของการยาสมุนไพรตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน การหาสารออกฤทธิ์ในสมุนไพร และการทดลองยาสมุนไพรทางวิทยาศาสตร์เพื่อแสดงประสิทธิภาพและความปลอดภัย ตั้งแต่ระดับสัตว์ทดลองจนถึงระดับ clinic ครับ แนวทางการศึกษาวิจัยยาสมุนไพร ตัวอย่างการศึกษาการใช้สมุนไพรรักษาโรค เช่น โรคติดเชื้อ โรคหวัด โรคมะเร็ง เนื้อหารวม 14 บท น่าสนใจมากครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ภญ.อรสร สารพันโชติวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ISBN : 9786164261990
พิมพ์ครั้งที่ : 2
ปีที่พิมพ์ : 2564
จำนวนหน้า : 420
ประเภทปก : ปกอ่อน

500 บาท

มีสินค้าอยู่ 10