การวิจัยปรากฎการณ์วิทยา : การประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางการพยาบาล

หนังสือเล่มนี้ เกี่่ยวกับงานวิจัยในทางการพยาบาลครับ นำเสนอแนวคิดการศึกษาวิจัยโดยใช้ข้อมูลจาก phenomenology เหมาะสำหรับพยาบาลที่จะทำ research ครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : โครงการตำรารามาธิบดี
ISBN : 9786164434349
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2563
จำนวนหน้า : 294
ประเภทปก : ปกอ่อน

300 บาท

มีสินค้าอยู่ 18