การรักษาทางคลินิคด้วยออกซิเจนอัตราการไหลสูง

เรื่องการใช้ high flow oxygen เป็น trend ที่เราทำกันในเวชปฏิบัติมากขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะใน COVID era HFNC มีข้อดีหลายประการครับ หนังสือเล่มนี้จะมาสอนตั้งแต่ physiology ที่เกี่ยวข้อง basic equipment และ clinical apply ครับ เนื้อาหารวมทั้งหมด 12บท เล่มนี้น่าสนใจมาก

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : ผศ.นพ.นัฐพล ฤทธิ์ทยมัย สาขาวิชาโรคระบบทางเดินหายใจ อายุรศาสตร์ศิริราช
ISBN : 9786165863087
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2564
จำนวนหน้า : 184
ประเภทปก : ปกอ่อน

380 บาท