การระงับปวดเฉียบพลันแบบสหสาขา

ออกมาใหม่เอี่ยมเลยครับ เนื้อหาครบถ้วนและ update สำหรับ pain management เนื้อหา practical มากครับ สอนตั้งแต่ basic pathophysiology of pain การรักษาอาการปวดด้วยยา ทั้ง opioid และ non opioid หลักการของ local และ regional anesthesia , เรื่อง pain management in children , ผลต่อจิตวิทยาในผู้ป่วยที่มีอาการปวด เนื้อหารวม 17 หัวข้อ น่าสนใจมากครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : คณาจารย์ภาควิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ISBN : 9786164076921
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2565
จำนวนหน้า : 448
ประเภทปก : ปกแข็ง

1,200 บาท

มีสินค้าอยู่ 3