การพยาบาลอายุรศาสตร์

หนังสือเล่มนี้เป็นตำราการพยาบาลเฉพาะทางอายุรศาสตร์ครับ เนื้อหาแบ่งตามระบบ เช่น การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง การพยาบาลผู้ป่วยไตวาย การพยาบาลผู้ป่วย HIV การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะ shock รวมเนื้อหาถึง 29บทครับ ใช้ได้ดีทั้งทบทวนดูแลผู้ป่วยและสำหรับเตรียมสอบ เล่มนี้เนื้อหาดีมากครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง :
ISBN : 9786163985521
พิมพ์ครั้งที่ : 2
ปีที่พิมพ์ : 2564
จำนวนหน้า : 424
ประเภทปก : ปกอ่อน

300 บาท

มีสินค้าอยู่ 3