การพยาบาลอาชีวอนามัย แนวคิดและการประยุกต์ใช้

เรื่องอาชีวอนามัยเป็นหัวข้อที่น่าสนใจครับ ตำราเล่มนี้จะมาสอนแง่มุมเกี่ยวกับการพยาบาลอาชีวอนามัย ยกตัวอย่างเนื้อหา เช่น การประเมินสุขภาพคนทำงาน การตรวจคัดกรองสุขภาพด้วยเครื่องมืออาชีวเวชศาสตร์ การสร้างเสริมสุขภาพที่ทำงาน พิษวิทยาสำหรับการพยาบาลอาชีวอนามัย

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : ผศ.ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ISBN : 9786163985040
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2563
จำนวนหน้า : 494
ประเภทปก : ปกอ่อน

400 บาท