การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน

ผู้ป่วยสตรีที่ตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานนั้นมีปัญหาที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษหลายด้านครับ ทั้งในเรื่องการรักษาเบาหวาน การฉีดยา โภชนาการ การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน การวางแผนการคลอด หนังสือเล่มนี้ก็จะมาสอนอย่างละเอียดเลยครับ เนื้อหามีทั้งหมด 6 บท

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง :
ISBN : 9786164067516
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2559
จำนวนหน้า : 120
ประเภทปก : ปกอ่อน

290 บาท