การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม2

การดูแลผู้สูงอายุเป็นอีกศาสตร์ที่ต้องเรียนรู้ยกออกมาจากผู้ใหญ่ครับ ปัจจุบันเรามีผู้ป่วยสูงอายถเพิ่มขึ้นมาก หนังสือเล่มนี้ก็จะมาสอนการพยาบาลผู้สูงอายุโดยภาพรวมครับ ทั้งในแง่แนวคิด การดูแลรักษาสุขภาพ การป้องกันโรค รวมไปถึงการฟิ้นฟูสุขภาพครับ เนื้อหารวม 15บท

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : คณาจารย์จากสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ISBN : 9786163983336
พิมพ์ครั้งที่ : 2
ปีที่พิมพ์ : 2561
จำนวนหน้า : 252
ประเภทปก : ปกอ่อน

250 บาท

มีสินค้าอยู่ 1