การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม1

การดูแลผู้สูงอายุเป็นอีกศาสตร์ที่ต้องเรียนรู้ยกออกมาจากผู้ใหญ่ครับ ปัจจุบันเรามีผู้ป่วยสูงอายถเพิ่มขึ้นมาก หนังสือเล่มนี้ก็จะมาสอนการพยาบาลผู้สูงอายุโดยภาพรวมครับ ทั้งในแง่แนวคิด การดูแลรักษาสุขภาพ การป้องกันโรค รวมไปถึงการฟิ้นฟูสุขภาพครับ เนื้อหารวม 11บท

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง :
ISBN : 9786163983374
พิมพ์ครั้งที่ : 2
ปีที่พิมพ์ : 2561
จำนวนหน้า : 224
ประเภทปก : ปกอ่อน

200 บาท

มีสินค้าอยู่ 1