การพยาบาลผู้สูงอายุระบบหัวใจและหลอดเลือด

ตำราเล่มนี้มีเนื้อหาที่น่าสนใจอยู่ 5 หัวครับ ได้แก่ สถานการณ์ แนวโน้มโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุ การป้องกันโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุ การพยาบาลผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาหัวใจขาดเลือด การพยาบาลผู้สูงอายุทีมีภาวะหัวใจล้มเหลว

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : ผศ.พรทิพย์ สารีโส สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ สำนักวิชาพยาบาลศา
ISBN : 9789740341390
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2565
จำนวนหน้า : 146
ประเภทปก : ปกอ่อน

280 บาท

มีสินค้าอยู่ 5