การพยาบาลผู้บาดเจ็บ เล่ม 2

หนังสือเล่มนี้เนื้อหาต่อเนื่องจาก volume I ครับ โดยเล่มนี้เนื้อหาจะเน้นการดูแลการบาดเจ็บตาม organ system ได้แก่ head injury, maxillofacial injury, thoracic injury, abdominal injury, และระบบอื่นครบทั้งร่างกายครับ สอนตั้แต่การวินิจฉัย การรักษาในบทบาทของการพยาบาล การแก้ปัญหาทางการพยาบาลที่พบได้ในผู้ป่วยบาดเจ็บครับ เนื้อหาเขียนดีมาก คุ้มค่าได้ใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยได้ดีขึ้นแน่นอนครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง :
ISBN : 9786164434271
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2563
จำนวนหน้า : 404
ประเภทปก : ปกอ่อน

400 บาท

สินค้าหมดแล้ว