การพยาบาลผู้บาดเจ็บ เล่ม 1

ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ ทั้งจากอุบัติเหตุ หรือ ถูกทำร้าย หรือจากภัยธรรมชาติก็ตาม ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญครับ ปัจจุบันผู้ป่วย trauma ยังเยอะมากนะครับ โดยเฉพาะในห้องฉุกเฉิน การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้มีหลักการและรายะละะเอียดต่างจากผู้ป่วยทั่วไปนะครับ หนังสือเล่มนี้จะมาสอนการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บแบบเจาะลึกเลยครับ โดยไล่ไปเป็นระบบ เริ่มจาก การดูแล at scene ที่เกิดเหตุ การดูแลผู้บาดเจ็บระหว่างนำส่งโรงพยาบาล การรับหมู่อุบัติภัยหมู่ การ management เรื่องความเจ็บปวดในผู้ป่วย trauma ครับ เนื้อหาน่าสนใจมาก มีทั้งหมด 9บท

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง :
ISBN : 9786164434233
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2563
จำนวนหน้า : 282
ประเภทปก : ปกอ่อน

300 บาท

สินค้าหมดแล้ว