การพยาบาลปริศัลยกรรม

หนังสือเล่มนี้เป็นตำราการพยาบาลสำหรับห้องผ่าตัดครับ เนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยในช่วง perioperative คือก่อนผ่าตัด ขณะทำการผ่าตัด และหลังทำการผ่าตัดครับ ตัวอย่างเนื้อหา ได้แก่ การประเมินผู้ป่วย การเคลื่อนย้าย การใช้อุปกรณ์ต่างๆในห้องผ่าตัด การทำให้เครื่องมือปราศจากเชื้อโรค การใช้อุปกรณ์ห้ามเลือด เนื้อหารวม 12 บทครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : โครงการตำรารามาธิบดี
ISBN : 9786162797170
พิมพ์ครั้งที่ : 2
ปีที่พิมพ์ : 2559
จำนวนหน้า : 352
ประเภทปก : ปกอ่อน

450 บาท

สินค้าหมดแล้ว