การพยาบาลทารกแรกเกิด

เวลาเดินเข้า ward newborn นี่เป็นเหมือนอีกโลกหนึ่งเลยครับ แนวคิดในการดูแลเด็กทารกนั้น เป็นอีกศาสตร์ที่ต้องไปเรียนและฝึกฝนครับ หนังสือเล่มนี้เป็นคำตอบครับให้ได้ครับ เขียนโดยอาจารย์พยาบาลซึ่งเชี่ยวชาญการพยาบาล newborn ครับ เนื้อหามี 4 บท เริ่มจากสอน physiology ของ newborn ตามด้วย clinical assessment และการพยาบาลที่เกี่ยวข้องครับ สุดท้าย คือ เรื่องการพยาบาล neonatal jaundice ซึ่งเป็นภาวะที่พบได้บ่อยมากใน ward newborn ครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : ผศ.ชลดา จันทร์ขาว สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
ISBN : 9786168212172
พิมพ์ครั้งที่ : 4
ปีที่พิมพ์ : 2563
จำนวนหน้า : 168
ประเภทปก : ปกอ่อน

260 บาท

มีสินค้าอยู่ 2