การพยาบาลจิตเวช: แนวทางการปฏิบัติ

หนังสือเล่มนี้เป็นตำราการพยาบาลครับ ผู้ป่วยโรคทางจิตเวชศาสตร์เป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลโดยผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะครับ ต่างจากผู้ป่วยทั่วไป หนังสือเล่มนี้จะมาสอนเกี่ยวกับการพยาบาลจิตเวชอย่างละเอียดครับ ยกตัวอย่างเนื้อหา เช่น การพยาบาลผู้ป่วยที่มีนิสัยก้าวร้าว การพยาบาลผู้ป่วยที่มีสิติปัญญาผิดปกติ มีเนื้อหาทั้งหมด 8บทครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : คณาจารย์ จากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ISBN : 9786168212233
พิมพ์ครั้งที่ : 2
ปีที่พิมพ์ : 2563
จำนวนหน้า : 280
ประเภทปก : ปกอ่อน

250 บาท

มีสินค้าอยู่ 1