การฝึกการเคลื่อนย้ายและการเดินสำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาท

ผู้ป่วยโรคระบบประสาทเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มักจะมีความผิดปกติของการเคลื่อนไหวครับ ความรุนแรงมีตั้งแต่เคลื่อนไหวได้จำกัดไปจนถึงไม่สามารถเคลื่ิอนไหวร่างกายได้เลย ตำราเล่มนี้จะมาสอนเกี่ยวกับการช่วยเคลื่อนย้ายและการเดินในผู้ป่วยเหล่านี้ครับ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการฟื้นฟูผู้ป่วยกลุ่มนี้ โดยเนื้อหาจะแยกเป็นผู้ป่วยตาม system เช่น ผู้ป่วยโรคสมอง ผู้ป่วยโรคไขสันหลัง การช่วยเคลื่อนไหวในรูปแบบหลากหลายครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง :
ISBN : 9786163149183
พิมพ์ครั้งที่ : 4
ปีที่พิมพ์ : 2565
จำนวนหน้า : 198
ประเภทปก : ปกอ่อน

220 บาท

มีสินค้าอยู่ 12