การผ่าตัดเชื่อมข้อกระดูกสันหลังส่วนเอวโดยเข้าแนวเฉียง

ตำราเล่มนี้เป็นการสอนการผ่าตัดกระดูกสันหลังที่น่าสนใจมากครับ โดยจะมาสอนทั้งหลักการและเทคนิค การเฝ้าระวังและ manage complication อธิบายละเอียดทุกกระบวนการ มีรูปภาพสีประกอบเยอะ เขียนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มากทีสุดท่านหนึ่งเลยครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : รศ. นพ. วรวรรธน์ ลิ้มทองกุล และคณาจารย์จากภาควิชาออร์โธปิดิกส์ จุฬาลงกร
ISBN : 9786164076839
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2565
จำนวนหน้า : 217
ประเภทปก : ปกอ่อน

1,200 บาท