การผ่าตัดกระดูกสันหลังชนิดแผลเล็กบาดเจ็บน้อย (Minimally Invasive Spine Surgery)

การผ่าตัดด้วยการส่องกล้อง หรือ endoscopic surgery ปัจจุบันจะมีบทบาทในการรักษามากขึ้น ตำราเล่มนี้ก็จะมาสอนหลักการของ spine surgery โดยเทคนิคดังกล่าวครับ รวมถึงเทคนิคการผ่าตัด การดูแลภาวะแทรกซ้อน เขียนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ที่สุดท่านหนึ่งเลยครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : รศ.นพ.วิชาญ ยิ่งศักดิ์มงคล ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
ISBN : 9786165906906
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2565
จำนวนหน้า : 236
ประเภทปก : ปกอ่อน

900 บาท

มีสินค้าอยู่ 7