การประเมินภาวะสุขภาพทารกแรกเกิด

ทารกแรกเกิดนั้นมีกายวิภาคและสรีรที่มีลักษณะเฉพาะครับ ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะมาสอนตรวจร่างกาย ทารกแรกเกิดอย่างละเอียดตั้งแต่ หัวจรดเท้าเลยครับ ตั้งแต่การประเมินลักษณะภายนอก การตรวจร่างกายอย่างละเอียด ด้วยทักษะการดู คลำ เคาะ ฟัง ต่อด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัย ท่านใดที่ต้องดูแลผู้ป่วยทารกแนะนำมีเล่มนี้ไว้นะครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : ศ.เกียรติคุณ นพ. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์, ศาสตราจารย์ ดร.วีณา จีระแพทย์
ISBN : 9786165933711
พิมพ์ครั้งที่ : 4
ปีที่พิมพ์ : 2565
จำนวนหน้า : 268
ประเภทปก : ปกแข็ง

750 บาท

สินค้าหมดแล้ว