การบำบัดปวดในเวชปฏิบัติ (Pain Management in Clinical Practice)

ตำราเล่มนี้น่าสนใจมากครับ อาการปวดเป็นสิ่งที่แพทย์ทุกคนต้องได้รักษาผู้ป่วย ตำราเล่มนี้ก็จะมาสอนอย่างละเอียดเลยครับ ตั้งแต่ basic knowledge ต่อด้วย pharmacology ของยาระงับปวดทุกประเภท การรักษาอาการปวดในผู้ป่วยหลากหลาย เช่น ผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วย post-op รวมไปถึงเรื่องการทำหัตถการสำหรับระงับปวดด้วยครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง :
ISBN : 9786164436527
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2565
จำนวนหน้า : 332
ประเภทปก : ปกแข็ง

640 บาท