การบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ (Orthopaedic trauma)

หนังสือเล่มนี้เน้นในเรื่องการรักษาภาวะกระดูกหักครับ โดบปูพื้นตั้งแต่พื้นฐานการเกิด fracture การรักษากระดูกหักหลากหลายตำแหน่งและชนิดอย่างละเอียดเลยครับ โดยจะเขียนถึงการรักษาทั้งการผ่าตัดและการ conservative treatment ท้งในเด็กและผู้ใหญ๋ ท่านใดที่สนใจ orthopedic แนะนำครับ หนังสือดีมาก

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : คณาจารย์จากภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ISBN : 9786163147691
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2564
จำนวนหน้า : 612
ประเภทปก : ปกอ่อน

750 บาท

สินค้าหมดแล้ว