การบริบาลเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยปลูกถ่ายไตและผู้ป่วยโรคไตโกลเมอรูลัส

เล่มนี้เป็นตำราเภสัชศาสตร์ครับ เนื้อหาหลักมีสองส่วน คือ การใช้ยาในผู้ป่วย kidney transplantation และผู้ป่วย glomerular disease ซึ่งทั้งสองเรื่องเป็นภาวะที่การดูแลผู้ป่วยด้วยการรักษาด้วยยามีความสำคัญมาก โดยเฉพาะ การบริหารยากลุ่ม immunosuppressive drug เซึ่งเภสัชกรก็จะมีส่วนสำคัญในทีมที่ดูแลรักษาผู้ป่วยครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : ผศ.ภญ.อรอนงค์ วลีขจรเลิศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ISBN : 9789741960767
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2564
จำนวนหน้า : 258
ประเภทปก : ปกอ่อน

600 บาท

สินค้าหมดแล้ว