การนวดเพื่อการบำบัดเบื้องต้น

ตำราการนวดไทยหาอ่านได้ยากครับ เล่มนี้ก็จะมาสอนอย่างละเอียดเลยตั้งแต่ กายวิภาคศาสตร์ของการนวด หลักการนวดไทย เทคนิคการนวดไทย ต่อเนื่องไปถึงการนวดบริเวณต่างๆ ผลบองการนวดและข้อควรระวังครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง :
ISBN : 9786163149176
พิมพ์ครั้งที่ : 2
ปีที่พิมพ์ : 2565
จำนวนหน้า : 168
ประเภทปก : ปกอ่อน

200 บาท