การถอนฟันทางปฏิบัติ

สำหรับทันตแพทย์ทั่วไป แนะนำตำราเล่มนี้ครับ เนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ควรรู้เกี่ยวกับเรื่องการถอนฟันอย่างละเอียดเลยครับ ตั้งแต่การซักประวัติ การตรวจร่างกาย ขั้นตอนการเตรียมผู้ป่วย การเตรียมอุปกรณ์ หลักการและเทคนิคของหัตถการที่เกี่ยวข้อง ภาวะแทรกซ้อนที่ควรระวัง การเย็บแผล การตัดไหม เนื้อหารวมถึง 57 หัวข้อ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : ผศ.ทพญ.ลลิตกร พรหมมา ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยนเรศวร
ISBN : 9789740333401
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2558
จำนวนหน้า : 283
ประเภทปก : ปกอ่อน

600 บาท

สินค้าหมดแล้ว