การตรวจเอ็ม.อาร์.ไอ.หัวใจ (Cardiac MRI)

การตรวจ cardiac MRI เป็น non invasive test ที่เราใช้ประเมินผู้ป่วยโรคหัวใจที่ดีมากครับ ปัจจุบันความรู้เรามีความรู่มากขึ้นและเทคโนโลยีก็พัฒนามาก ทำให้บทบาทของการตรวจ MRI มีมากขึ้น หนังสือเล่มนี้ก็จะมาสอนตั้งแต่ basic MRI ของหัวใจ หลักการอ่านภาพ การประยุกต์ความรู้เพื่อวินิจโรคทาง cardiovascular ครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : คณาจารย์จากหน่วยหทัยวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ISBN : 9786162796227
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2558
จำนวนหน้า : 524
ประเภทปก : ปกแข็ง

950 บาท

สินค้าหมดแล้ว