กายวิภาคศาสตร์1

สำหรับนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพที่กำลังศึกษาวิชากายวิภาคศาสตร์แนะนำอ่านเล่มนี้ครับ มีเนื้อหาจำเป็นที่ต้องรู้ครบถ้วน ใช้ได้ทั้งอ่านเตรียมสอบและอ่านเพื่อศึกษา human anatomy ให้เข้าใจถ่องแท้ขึ้นครับ เนื้อหาแบ่งเป็น organ system เช่น ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งหมด 9 หัวข้อครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง :
ISBN : 9789749941911
พิมพ์ครั้งที่ : 9
ปีที่พิมพ์ : 2565
จำนวนหน้า : 693
ประเภทปก : ปกอ่อน

670 บาท

มีสินค้าอยู่ 16