กายภาพบำบัดระบบทางเดินหายใจ: เทคนิคการการตรวจร่างกายและการระบายเสมหะ

การรักษาด้วยการทำกายภาพบำบัดเป็นส่วนสำคัญของการดูแลผู้ป่วยโรคปอดครับ การทำกายภาพบำบัดอย่างถูกหลักการและมีเทคนิคที่ดี จะช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมาก หนังสือเล่มนี้จะมาสอนรายละเอียดทั้งหมดครับ มีเนื้อหารวมทั้งหมด 9 บทครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ชุลี โจนส์ สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ISBN : 9789747533866
พิมพ์ครั้งที่ : 6
ปีที่พิมพ์ : 2562
จำนวนหน้า : 213
ประเภทปก : ปกอ่อน

320 บาท

สินค้าหมดแล้ว