กล้วยไม้สกุลเดนโดรเบียม ศักยภาพในการใช้ประโยชน์ทางยา

การศึกษาเรื่องคุณประโยชน์ของพืชในการแพทย์มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องครับ หนังสือเล่มนี้ก็จะมาสอนคุณประโยชน์ของกล้วยไม้พันธ์เดนโดรเบียมครับ เริ่มตั้งแต่ในแง่พฤกษศาสตร์ สารออกฤทธิ์ที่มีศักยภาพในการรักษาโรค รวมถึงผลการศึกษาในสัตว์ทดลอง และอนาคตการนำมาใช้รักษาผู้ป่วยด้วยครับ น่าสนใจมากครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ภก.ดร.บุญชู ศรีตุลารักษ์ ภาควิชาเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ISBN : 9786165822091
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2564
จำนวนหน้า : 200
ประเภทปก : ปกอ่อน

350 บาท

มีสินค้าอยู่ 1