กฏหมายการแพทย์สมัยใหม่

ความรู้ทางกฎหมายนับวันจะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นครับ โดยเฉพาะในวงการแพทย์ หนังสือเล่มนี้จะมาสอนแง่มุมทางกฏหมายที่น่าสนใจในหลายประเด็นครับ เช่น เรื่องสิทธิที่จะตาย การอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะ และมีกรณีศึกษาทางกฏหมายกับการแพทย์ที่น่าสนใจครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์
ISBN : 9786162697234
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2561
จำนวนหน้า : 224
ประเภทปก : ปกอ่อน

200 บาท

สินค้าหมดแล้ว